Values 664x363
 

Værdier

Vi omdanner passion til fremragende resultater

Vores evne til at levere fremragende resultater og skabe en stabil og loyal virksomhed styrkes og er afhængig af vores talent for at inkorporere vores værdier i vores virksomhedskultur og den måde, vi driver forretning på. Vores værdier taler for sig selv - de kendetegner JS, fordi de afspejler vores virksomhedskultur. Vores værdier efterleves konstant i hele organisationen.

Værdier - kunder

Vi giver vores kunder merværdi og hjælper dem med at realisere deres fulde potentiale. Vi tilegner os al den viden, vi kan, om kunderne for at forstå deres behov, og vi tilbyder dem førsteklasses multimedieløsninger - målrettet kommunikation i MultiMedie Brochurer af høj kvalitet. Når vores kunders modtagere forstår og agerer på deres budskab, får vores kunder succes.

Værdier - mennesker

Vi værdsætter, udfordrer og belønner vores kolleger med fokus på kompetencer og engagement. Vi behandler hinanden med respekt og værdighed, og vi forventer, at alle tager et personligt ansvar og performer så godt som muligt. Vi sætter pris på stabilitet og loyalitet og lever efter de simple JS-mottoer "vi gør, hvad vi siger" og "det vigtigste først". Vores yderst forfinede koncept og værdikæde bygger på positive, proaktive og disciplinerede kolleger og deres kompetencer. Derfor er vi afhængige af hinanden, så vi kan skabe vores egne resultater og stabilitet, og så vi kan opbygge vores succes som en virksomhed og som mennesker.

Værdier - ledelse

Den højeste motivationsfaktor for ledere i JS er at sikre, at vores kolleger får succes. Ledere i JS leder ved eksempel: De leder teams i overensstemmelse med kompetenceniveau, engagement, personlighed og præferencer; de arbejder hårdt og skaber resultater; og de tager personligt ansvar for den positive udvikling af deres teams og dem selv. Kun ved at værdsætte, træne, udfordre og belønne kollegerne kan vi bevare vores "vindermentalitet".

Værdier - økonomi

Vi er en performancedrevet virksomhed, vi forpligter os til at forøge vores succeser og vores forretning, og vi skaber et fremragende og vedvarende økonomisk resultat. Vi forfølger vores strategiske prioriteter for at nå vores økonomiske mål og gøre JS endnu mere succesfuld. Fremragende og vedvarende økonomiske resultater gør det muligt for os at agere mere fleksibelt i fremtiden. Det muliggør sund vækst på lang sigt og gavner vores kunder, virksomheden og vores kolleger. Vores økonomiske værdier påvirker vores beslutninger vedrørende investeringer, mennesker, strategier, vores teamwork og mange andre aspekter af vores daglige drift.